#รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับเค้กพระราชทาน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระราชทานเค้ก ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่

โดยมี นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับเค้กพระราชทาน ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

Related posts