#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 จำนวน 13 ราย และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Inntermediate ward ตึกสงฆ์ 15 ราย

รวมทั้ง มีผู้ป่วย 7 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช

💟ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัวจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 91 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 46 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 45ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 12 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

ติดตามผ่าน
Facebook : https://bit.ly/3vxrgZW
Blockdit : https://bit.ly/3vwhN59
Twitter : https://bit.ly/3vzr1gP
Telegram : https://t.me/medcmu/377
Instagram : https://bit.ly/3nCYXGA

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts