#ฝูงชนหลายพันคนแห่กันไป ทำพิธีสะเดาะเคราะห์พระราหู ตามคำเชื่อถือที่วัดเสาหิน

ที่วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นวันที่ตรงกับ วันที่ 9 เดือน 9 …

Read More