#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาของผู้บริหาร เรื่องการพัฒนามหาลัย

ที่ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติค…

Read More