#จากอดีตรอง ผบช.ภาค 5 ก้าวขึ้นสู่ต่ำแหน่งนายก ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหว…

Read More