สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จับมือร่วมกัน จัดโครงการ “คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จับมือร่วมกัน จัดโครงก…

Read More

#สมาคมผู้ปกครองคนพิการ แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม ส่งเสริมการแสดงความสามารถ

ที่โรงแรมไอคอน ปาร์ค เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประ…

Read More