#สาธารณสุขเชียงใหม่คุมเข้ม ในการเฝ้าระวังและป้องกัน นำทีมแพทย์ตรวจคัดกรอง

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนม่า ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนของเรา ที่กำ…

Read More

“ผู้นำคนพิการ” บุกยื่นหนังสือขอโอกาสจากรัฐบาลที่เมินไม่ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยถ้วนหน้า!

“ผู้นำคนพิการ” บุกยื่นหนังสือขอโอกาสจากรัฐบาลที่เมินไม่ปรับสวัสดิการเบี้ยความพ…

Read More