#กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพล ร่วมพิธีตักบาตรถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

ด้วยทางกองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลร่วมพิธีตักบาตร ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกิจกร…

Read More