#พ่อเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน มอบอุปกรณ์การเรียน – กีฬา และสิ่งของพระราชทาน

ที่หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนส…

Read More