#เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Claen Food Good Taste) เทศกาลกินเจ ณ โรงเจเล้งบ๊วยเอี๊ยะ เจ้าพ่อมังกรทอง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกฤษณะ …

Read More

#โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์​ บันทึกข้อตกลง​ความร่วมมือทางวิชาการ​ และการกีฬาสู่อาชีพ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์​ จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา…

Read More

#รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ ติดตามแก้ไขปัญหาบุกรุก พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม

ด้วยทางนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม พร้อมด้วยคณ…

Read More