#ผู้บังคับการกองบิน 41 เข้าเยี่ยมพร้อมแนะนำตน กับหัวหน้าส่วนราชการ

จากการที่ทางนาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตร…

Read More