#ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม น้องใหม่จุฬา 13 กับโครงการ ที่ดีมีประโยชน์ มอบแดดให้หลาน

ที่อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิว…

Read More