โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนประจำปี 2564

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา…

Read More

เพจมนุษย์ควัน โต้ ส.ส. ปชป. ตัดงบศึกษาบุหรี่ไฟฟ้า ชี้นโยบายแบนบุหรี่ไฟฟ้าล้มเหลว แถมเพิ่มปัญหาของเถื่อนและคอรัปชั่น

เพจมนุษย์ควัน โต้ ส.ส. ปชป. ตัดงบศึกษาบุหรี่ไฟฟ้า ชี้นโยบายแบนบุหรี่ไฟฟ้าล้มเหลว แถมเพิ่มป…

Read More